Hořice a okolí

Hořice
Město Hořice je nejznámější pravděpodobně kvůli slavným (a dobrým!) trubičkám, nabídnout toho ale může mnohem více. Je zde nejstarší sochařská škola v Evropě, působivý Mariánský sloup nebo kostel Narození Panny Marie. Ve městě se každý rok konají legendární motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla.

Lázně Bělohrad (vzdálenost 10 km)
Město a slatinné lázně v údolí řeky Javorky v Bělohradské pahorkatině, 10 km severně od Hořic. Barokní kostel Všech Svatých (konec 17. stol.) a zámek byl postaven dle plánů G. Santiniho. Lázně založil říšský poslanec Maxmilián Dormitzer, po jeho smrti je v 80. letech 19. stol. koupila a ve velkém rozšířila hraběnka Anna z Assenburgu. Od té doby velký rozvoj lázeňství se zaměřením na léčbu pohybového ústrojí a výstavba moderních budov a zařízení.

ZOO Dvůr Králové (vzdálenost 19 km)
ZOO Dvůr Králové patří k nejznámějším a nejkrásnějším zoologickým zahradám u nás. Nachází se v malebném podhůří Krkonoš a její různorodý terén dotváří atmosféru divoké přírody. Domov tu získalo téměř dva a půl tisíce živočichů, kteří mají svůj původ v dalekých zemích a na mnoha kontinentech světa. Najdete zde největší kolekci afrických zvířat v Evropě.

Pevnostní město Josefov (vzdálenost 27 km)
Pevnostní město Josefov je unikátní městskou památkovou rezervací. Založeno bylo císařem Josefem II. Turisticky atraktivní jsou zpřístupněné podzemní chodby, které jsou součástí obranného systému pevnosti. Délka prohlídkové trasy osvětlené pouze svícemi činí 1km. Za prohlídku stojí také lapidárium barokních soch M. B. Brauna. V Josefově najdete i další muzea věnující se vojenské a historické problematice.

Hospital Kuks (vzdálenost 25 km)
Ve své době jeden z nejslavnějších lázeňských areálů u nás. Proslavil se mnoha uměleckými díly a hrobkou rodiny Sporck. V zahradě před hospitalem můžete obdivovat galerii soch Ctností a Neřestí z dílny mistra Matyáše Bernarda Brauna. Během prohlídky shlédnete také barokní lékárnu z roku 1743, kostel a krásnou zahradu. Nové prohlídkové trasy se věnují řádu Milosrdných bratří, osobnosti hraběte von Sporcka a dalším osobnostem.

Těšnovská přehrada u Dvora Králové (vzdálenost 19 km)
Jedním z nejkrásnějších vodohospodářských děl je přehrada Les Království (Těšnovská přehrada) u Dvora Králové nad Labem. Přehradní hráze, věže či dům hrázného zasazené do malebného údolí vytváří dojem pohádkové krajiny. S unikátní stavbou se započalo po velkých povodních v roce 1883. Zároveň s ní se postavila další přehrada na Horním Labi. Prohlédnout si můžete také malou vodní elektrárnu, která je významným zdrojem energie i dnes. Přehrada je od roku 1964 chráněnou technickou památkou.

Miletín (vzdálenost 5 km)
Malebné městečko v Miletínské kotlině, 6 km severně od Hořic. Z původně gotického kláštera se dodnes zachovala zvonice ze 16. století v sousedství kostela Zvěstování Panny Marie (pův. z 12. stol., později přestavován). Barokní zámek s empírovou úpravou a anglickým parkem je nepřístupný. V rodném domku spisovatele K.J.Erbena je dnes muzeum, na náměstí stojí básníkův pomník. Miletín také proslul výrobou tradičního pečiva - tzv. miletínských modlitbiček.

Zámek Ratibořice a Babiččino údolí (vzdálenost 42 km)
Zámek je spjatý s kněžnou Kateřinou Vilemínou Zaháňskou (postava známá z Babičky Boženy Němcové), Babiččino údolí (přírodní rezervace, naučná stezka s objekty připomínající děj Babičky - Staré Bělidlo, Viktorčin splav, Ludrův mlýn, Mandl, Panská hospoda, Sousoší “Babička a děti”).

Chlum (vzdálenost 15 km)
Památník s muzeem a původním rozsáhlým hřbitovem na návrší, 17 km východně od Hořic. 3. července 1866 zde byla svedena jedna z největších bitev 19. století mezi rakousko-saskou koalicí a pruskou armádou. V muzeu sbírka zbraní, uniforem, plánů apod. V blízkosti kovová a kamenná novogotická rozhledna, v obci barokní kostel.