725 016 710

Ubytování od čtvrtka do neděle ve dnech 13. -16. 8. 2020 je možné pouze pro jezdce účastnící se závodů

Podmínkou platné rezervace ubytování je uvedení jezdce ve finální startovní listině daného závodu.

V opačném případě jsou rezervace ubytování neplatné!

Toto opatření platí pouze v případě, že se závody budou moci vzhledem k současné situaci uskutečnit.